A D V E N T U R E     D I S C O V E R Y     C R E A T I O N   

C O N T A C T

I am loocated in the Sierra Nevada Foothills between Twain Harte and Sonora, California.   Gold Country !

E X P L O R E     T H I S     W E B S I T E    W I T H    T H E      NA V I G A T I O N     B A R      O R     B Y     C L I C K I N G     O N     A N     I M A G E

M  I  C  H  A  E  L     P  H  A  L  I  N  G

                                     M I C H A E L   P H A L I N G,


                                    S O N O R A,   C A L I F O R N I A,   U S A


                            E-M A I L ::   m i k e p h a l i n g @ y m a i l . c o m


                                        M O B I L E :   6 5 0 - 4 3 0 -  9 1 6 7


                                 F a c e b o o k  :   M I C H A E L   P H A L I N G


                           I N S T A G R A M :   G O L D C O U N T R Y R O C K S